Uw business case voor eCommerce

Financial Metrics

We beginnen met het in kaart brengen van de middelen die u ter beschikking heeft voor digitale marketing, rekening houdende met de winst die u wenst te genereren en de kosten die u verwacht te maken.

Beoogde omzet EUR 0,00
Grondstoffen, hulpmiddelen & onderaannemingen EUR 0,00
Bruto marge EUR 0,00
Bezoldigingen, sociale lasten & pensioenen EUR 0,00
Diensten en diverse goederen (inclusief berekend marketingbudget) EUR 0,00
Marketing budget EUR 0,00
Beoogde EBIDTA EUR 0,00

Met de door u ingegeven parameters genereert u een negatieve case: u heeft te weinig marketingbugdet ter beschikking om rendabel te groeien. Pas u parameters aan zodat we een volledige P.O.A.S. berekening kunnen maken.

Performantie verbeteren?

Download onze whitepapers en maximaliseer onmiddellijk uw digitale performatie.