R.O.I. calculator voor eCommerce

Bereken de maximale cost per sale welke u mag betalen om binnen uw business case (omzet/kosten/ebidta) op rendabele wijze online verkopen te genereren. Onze return on ad spend calculator geeft ook aan welke CPC u mag verwachten én toetst uw metrics af bij Google op haalbaarheid.

We gebruiken dit objectief om te bepalen hoeveel marketingbudget u ter beschikking heeft en zal moeten hebben om deze omzet te genereren.

De bruto marge is uw omzet minus de kosten voor grondstoffen, hulpmiddelen en onderaannemingen. Met andere woorden: de kosten direct gelinkt aan het produceren en uitleveren van uw product. Geen idee? U kan op de website van de nationale bank de cijfers van uw onderneming (zoals bruto marge) raadplegen, volg deze link.

Volgens de Nationale Bank genereerden Belgische bedrijven in 2022 een gemiddelde bruto marge van 45%. U kan dit cijfer eventueel ook als richtlijn gebruiken.

%

EBIDTA is de operationele winst van uw bedrijf of de winst voor afschrijvingen, waardeverminderingen en interesten. Mag bij benadering zijn, maar hoe accurater, hoe realistischer onze berekening.

Als algemene vuistregel geldt dat een nettowinstmarge van 10% gemiddeld is, een marge van 20% of hoger goed is en een marge van 5% laag is. Maar dit is uiteraard zeer sector specifiek!

%

Dit is het bedrag dat u maandelijks betaalt aan uzelf, werknemers, interims & andere personeelskosten. Mag bij benadering zijn, maar hoe accurater, hoe realistischer onze berekening. Geen idee? U kan op de website van de nationale bank de cijfers van uw onderneming (zoals loonkosten) raadplegen, volg deze link

Dit is het bedrag dat u maandelijkse betaalt voor huur, kantoorkosten, erelonen, werkingskosten, verplaatsingskosten, verzekeringen, etc. OPGELET: exclusief kosten voor digitale marketing. Geen idee? U kan op de website van de nationale bank de cijfers van uw onderneming (zoals indirecte kosten) raadplegen, volg deze link

Onze calculator berekent hoeveel u mag investeren in een nieuwe klant. Maar als een nieuwe klant meermaals bij u aankoopt, mogen we dus ook meer investeren in elke nieuwe klant.

#

Bij voorkeur geeft u hier de gemiddelde waarde van een winkelmandje in, exclusief BTW maar wel inclusief leveringskosten (indien relevant). Retours hoeft u hier nog niet in mee te nemen.

Hoeveel producten worden na levering teruggestuurd door uw klanten, uitgedrukt in een percentage?

%

Gelieve enkel de conversie van effectieve eCommerce transacties in te geven. U heeft geen idee van uw huidige conversie of u heeft nog geen website? Geen nood, dan geeft u een inschatting in.

%

bv. 'iphone 11' of 'last minute vakantie griekenland' of 'diamant verlovingsring'Even geduld, we halen de nodige data op en berekenen uw resultaat

Vereenvoudigde R.O.I. calculaties

Bereken uw online marketingbudget a.d.h.v. van uw omzetdoelstelling
Bereken hoeveel online marketingbudget u zal moeten investeren om uw omzetdoelstellingen te behalen.
Benodigde input: online conversie & beoogde omzet.

Bereken uw potentiële omzet / leads a.d.h.v van uw marketingbudget
Bereken hoeveel online omzet of leads u met uw beschikbaar marketingbudget zal behalen.
Benodigde input: online conversie & beschikbaar marketingbudget

Uitgebreide R.O.I. calculaties

Business case Return On Ad Spend voor eCommerce
Aan de hand van uw businessplan stellen we een uitgebreide ROAS calculatie op.
Benodigde input: bruto marge, bedrijfskosten, EBIDTA, online conversie, gemiddelde waarde van een winkelmandje, retentie, retours.

Business case Return On Ad Spend voor Leadgeneratie
Aan de hand van uw businessplan stellen we een uitgebreide ROAS calculatie op.
Benodigde input: bruto marge, bedrijfskosten, EBIDTA, online conversie, gemiddelde opbrengst per klant, sales conversie, loyaliteit, project annulaties.

Hoe berekenen wij uw Return on Ad Spend?

ROAS of return on ad spend geeft weer welk omzetrendement u mag verwachten met uw marketinginvesteringen of hoeveel investering u moet doen om een bepaald rendement te behalen. POAS of profit on ad spend geeft weer hoeveel winst u genereert met uw marketinginvesteringen. Onze tool berekent zowel uw ROAS als POAS.

Onze ROAS calculator berekent zowel voor eCommerce als leadgeneratie hoeveel u mag investeren om op rendabele wijze te groeien door meer leads te genereren of meer online verkopen te realiseren. Alle gegevens die u in onze return on ad spend calculator ingeeft blijven anoniem en worden nergens opgeslaan.

Aan de hand van 10 vragen (o.a. welke omzet u wil genereren, wat uw vast kosten zijn, uw retentie & online conversie) berekenen we hoeveel u maximaal voor een eCommerce transactie mag betalen om rendabel te blijven. Onze tool vraagt ook data op bij Google om te achterhalen of uw case realistisch is.

Aan de hand van onze roas calculator kan u dus de juiste metrics berekenen die u kan meenemen in uw campagnes en business case.