Linkedin neemt meer en meer een vaste plaats op in de marketingmix. Maar hoe wordt berichtgeving op Linkedin nu gepercipieerd en welke impact mag u daarvan verwachten?

Linkedin neemt meer en meer een vaste plaats op in de marketingmix. Maar hoe wordt berichtgeving op Linkedin nu gepercipieerd en welke impact mag u daarvan verwachten?

Meer en meer KMO’s nemen Linkedin op in hun marketingmix. Niet enkel B2B maar ook B2C bedrijven gebruiken Linkedin om zichtbaarheid te genereren bij de juiste rekruteringsdoelgroep. Ook merken we een evolutie in het type content dat op Linkedin wordt gepubliceerd: meer persoonlijke content, tips & tricks, verslagen van events etc. Maar naast de evaluatie die we vanuit een performance perspectief kunnen maken (ROAS/POAS), vonden wij het wel eens interessant te polsen naar de perceptie die uw communicatie op Linkedin krijgt van de ontvanger van uw publicaties.

In totaal werd onze survey ingevuld door 79 respondenten. De meerderheid (63%) is zaakvoerder of werkzaam in een KMO, 17% komt uit de corporate wereld en de overige 20% is werkzaam in een start-up, bij de overheid, in een éénmanszaak of in een non-profit organisatie. We bundelen alle individuele reacties in 3 groepen: corporate, KMO (kmo, start-up, éénmanszaak) en overige (overheid & non-profit).

Meer en meer KMO’s nemen Linkedin op in hun marketingmix. Niet enkel B2B maar ook B2C bedrijven gebruiken Linkedin om zichtbaarheid te genereren bij de juiste rekruteringsdoelgroep. Ook merken we een evolutie in het type content dat op Linkedin wordt gepubliceerd: meer persoonlijke content, tips & tricks, verslagen van events etc. Maar naast de evaluatie die we vanuit een performance perspectief kunnen maken (ROAS/POAS), vonden wij het wel eens interessant te polsen naar de perceptie die uw communicatie op Linkedin krijgt van de ontvanger van uw publicaties.

In totaal werd onze survey ingevuld door 79 respondenten. De meerderheid (63%) is zaakvoerder of werkzaam in een KMO, 17% komt uit de corporate wereld en de overige 20% is werkzaam in een start-up, bij de overheid, in een éénmanszaak of in een non-profit organisatie. We bundelen alle individuele reacties in 3 groepen: corporate, KMO (kmo, start-up, éénmanszaak) en overige (overheid & non-profit).

3 key-takeaways voor een performant Linkedingebruik

Verschil tussen KMO & corporate

Dankzij de versnelde digitalisering bij KMO vinden ook zij sinds enkele jaren de weg naar Linkedin. Onze steekproef geeft evenwel duidelijk aan dat een benadering via Linkedin van werknemers of zaakvoerders van KMO anders aangepakt dient te worden dan het benaderen van werknemers uit een corporate organisatie. Afhankelijk van wie u dus wil bereiken, zal u uw berichtgeving en aanpak moeten verfijnen en afstemmen op de doelgroep.

Kwaliteit of kwantiteit?

Zoals steeds staat ook hier kwaliteit boven kwantiteit: liever minder frequent publiceren, maar kwalitatiever. Te veel publiceren kan zelfs een eerder negatieve perceptie ontlokken tegenover de auteur. Afhankelijk van wie u wil bereiken kan u best een specifiek soort berichten net meer of minder aandacht geven.

De impact van Linkedin is relatief

Ons onderzoek toon duidelijk aan dat de reële impact van een actief Linkedingebruik relatief is: men lijkt een actief gebruik snel te linken aan een slimme manier om zichzelf en diensten in the picture te plaatsen en hier commercieel belang uit te halen. Het draagt niet noodzakelijk bij aan de geloofwaardigheid van de auteur en het lijkt vooral weinig impact te hebben op een commerciële beslissing.

3 key-takeaways voor een performant Linkedingebruik

Verschil tussen KMO & corporate

Dankzij de versnelde digitalisering bij KMO vinden ook zij sinds enkele jaren de weg naar Linkedin. Onze steekproef geeft evenwel duidelijk aan dat een benadering via Linkedin van werknemers of zaakvoerders van KMO anders aangepakt dient te worden dan het benaderen van werknemers uit een corporate organisatie. Afhankelijk van wie u dus wil bereiken, zal u uw berichtgeving en aanpak moeten verfijnen en afstemmen op de doelgroep.

Kwaliteit of kwantiteit?

Zoals steeds staat ook hier kwaliteit boven kwantiteit: liever minder frequent publiceren, maar kwalitatiever. Te veel publiceren kan zelfs een eerder negatieve perceptie ontlokken tegenover de auteur. Afhankelijk van wie u wil bereiken kan u best een specifiek soort berichten net meer of minder aandacht geven.

De impact van Linkedin is relatief

Ons onderzoek toon duidelijk aan dat de reële impact van een actief Linkedingebruik relatief is: men lijkt een actief gebruik snel te linken aan een slimme manier om zichzelf en diensten in the picture te plaatsen en hier commercieel belang uit te halen. Het draagt niet noodzakelijk bij aan de geloofwaardigheid van de auteur en het lijkt vooral weinig impact te hebben op een commerciële beslissing.

Hoe vaak wordt een Linkedin profiel bekeken?

Bij KMO ligt het Linkedingebruik hoog: net geen 60% geeft aan minstens éénmaal tot meermaals per dag zijn of haar Linkedinprofiel te consulteren. Ook bij de respondenten uit non-profit & overheid bekijkt 60% zijn of haar Linkedinprofiel meermaals per dag. Voor respondenten uit een corporate organisatie bedraagt dit slechts 28% en geeft bijna de helft aan slechts één keer per week tot zeer af en toe hun Linkedin profiel te bekijken.

Hoe ervaart men de kwaliteit van de publicaties op Linkedin?

80% van de KMO respondenten geeft aan de kwaliteit van de berichtgeving op Linkedin voldoende tot hoog te vinden. Bij de corporate-respondenten geeft 78% aan de kwaliteit voldoende te vinden, 22% geeft aan de kwaliteit eerder laag te vinden. Bij respondenten uit de overheidssector en non-profit, geeft 60% aan de kwaliteit voldoende te vinden en 40% vindt de berichtgeving van hoge kwaliteit.

Hoe wordt de frequentie waarmee men berichten publiceert gepercipieerd?

De respondenten uit KMO storen zich minder aan een hoge frequentie van publicatie: 56% geeft aan zich niet te storen wanneer gebruikers frequent berichten posten. Maar… 36% doet dit wel. Als we hier de 7% bijtellen van respondenten die hierover geen mening hebben valt toch wel te vermoeden dat een te hoge frequentie van publicatie bij menig KMO als storend overkomt.

Een idem beeld krijgen we bij de respondenten uit een corporate organisatie: 35% geeft aan zich te storen aan een te hoge frequentie van publicatie. Bij de respondenten uit overheidsorganisaties & non-profit geeft 100% aan zich niet te storen aan een hoge publicatiefrequentie.

Welk type berichten krijgen het meeste & minste aandacht?

Respondenten van KMO zijn vooral op zoek naar concrete tips & inzichten (78%), updates over carrière (bv. nieuwe rol) (58%) en updates over de organisatie (bv. nieuw partnership) (56%).

Bij de corporate respondenten verwacht men ook concrete tips & inzichten (78%) maar op de tweede plaats leest men graag persoonlijke verhalen (64%) gevold door een ex aequo van updates over carrière (57%) en updates over de organisatie (57%).

Voor de respondenten uit non-profit en overheid mag u vooral updates over uw carrière publiceren (80%) gevolgd door tips & inzichten (60%) en persoonlijke verhalen (40%), updates over uw organisatie (40%) en vacatures (40%).

Wanneer we vragen naar het type berichten dat men liever minder wil zien geven KMO respondenten aan vooral minder polls (53%) en persoonlijke verhalen (34%) te willen lezen. Respondenten uit corporate willen liever geen persoonlijke verhalen lezen (63%) en ook geen polls invullen (45%). Bij de overheid en non-profit ziet men liever ook geen persoonlijke verhalen (50%) en polls (50%) verschijnen in de Linkedinfeed.

Hoe percipieert men een actieve Linkedingebruiker, iemand die veel publiceert, commentaar schrijft en berichten deelt?

De meerderheid van de KMO respondenten (70%) geeft aan dat een actieve Linkedingebruiker vooral zijn of haar sales & marketing goed op orde heeft. 18% geeft evenwel ook aan dat dit mensen zijn met te veel tijd.

In een corporate organisatie is het verdeeld: 42% geeft aan dat actieve Linkedingebruikers vooral te veel tijd hebben, 42% geeft aan dat deze mensen hun sales en marketing goed op orde hebben.

Bij de overheid en non-profit vindt de meerderheid (80%) dat actieve gebruikers hun sales en marketing goed op orde hebben. De overige 20% had geen mening.

Draagt het delen van tips & inzichten bij tot een positieve perceptie?

Bij de KMO geeft 58% van de respondenten aan dat het regelmatig delen van tips & inzichten bijdraagt tot de perceptie als expert. Maar toch ook 43% geeft aan dat deze gebruikers zich vooral willen verkopen.

Bij de corporates vindt slechts 35% van de respondenten dat het regelmatig publiceren van tips & inzichten een perceptie van expertise geeft. 50% vindt dat deze gebruikers zich vooral willen verkopen en 14% geeft aan dat het regelmatig delen van tips & inzichten net een teken is van weinig echte expertise ter zake.

Bij de overheid en non-profit geeft 100% aan dat het delen van tips & inzichten bijdraagt aan de perceptie van expert te zijn ter zake.

In welke mate beïnvloed de publicaties de geloofwaardigheid van de auteur?

58% van de KMO geeft aan dat de berichtgeving op Linkedin nauwelijks of niet bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de auteur. Bij de corporate respondenten is dit zelfs 93% en bij de overheid en non-profit 60%. Bij deze laatste categorie geeft 40% dan wel weer aan dat de berichtgeving de geloofwaardigheid van de auteur beïnvloed.

Welke impact heeft berichtgeving op Linkedin bij het nemen van commerciële beslissingen?

Zowel meerderheid van de KMO-respondenten (65%) als corporate-respondenten (64%) geeft aan zich niet te laten beïnvloeden door berichtgeving op Linkedin in het aankoopproces (contract, partnership, etc.). Bij de overheid en non-profit geeft 60% aan zich wel te laten beïnvloeden door de berichtgeving op Linkedin.

Enkele handvaten voor een optimaal Linkedin gebruik

1) Kies uw doelgroep en pas uw content daarop aan

2) Bepaal een berichtfrequentie die u zelf aangenaam vindt… Less is more!

3) Ga voor inhoud (kwaliteit) en niet voor frequentie (kwantiteit)…. Kill your darlings!

4) It’s about give & take: de interactie die u verwacht zal u eerst zelf moeten geven… doordenkertje!

5) Hou rekening met het algoritme: bewust hash-/tag gebruik, juiste vermelding van externe links, kwalitatieve media, etc.

6) Boost uw hero-content met adbudget

7) Bepaald metrics aan de hand van welke u uw Linkedinstrategie opvolgt en evalueert

Enkele handvaten voor een optimaal Linkedin gebruik

1) Kies uw doelgroep en pas uw content daarop aan

2) Bepaal een berichtfrequentie die u zelf aangenaam vindt… Less is more!

3) Ga voor inhoud (kwaliteit) en niet voor frequentie (kwantiteit)…. Kill your darlings!

4) It’s about give & take: de interactie die u verwacht zal u eerst zelf moeten geven… doordenkertje!

5) Hou rekening met het algoritme: bewust hash-/tag gebruik, juiste vermelding van externe links, kwalitatieve media, etc.

6) Boost uw hero-content met adbudget

7) Bepaald metrics aan de hand van welke u uw Linkedinstrategie opvolgt en evalueert

Ontdek onze andere dossiers

Over dit artikel

De auteur

Dit artikel werd geschreven door Alexander Schmitt, oprichter en senior digital manager van Authority. U kan Alexander vrijblijvend contacteren op alexander.schmitt@authority.biz.

Publicatiedatum: 12/04/2023

Op de hoogte blijven van nieuwe dossiers?

Schrijf u gerust in op onze mailinglijst en we brengen u op de hoogte wanneer we een nieuw dossier publiceren. U kan zich uiteraard ten allen tijde uitschrijven.