80% van de Vlaamse bedrijven geeft aan onvoldoende voorbereid te zijn op de digitale uitdagingen van de toekomst?!

80% van de Vlaamse bedrijven geeft aan onvoldoende voorbereid te zijn op de digitale uitdagingen van de toekomst!?

The final gap between marketing spending & performance

Internationaal onderzoek (bronnen zie onder), maar ook onze eigen jaarlijkse survey, toont aan dat heel wat marketeers en zaakvoerders het nog steeds bijzonder moeilijk hebben met het linken van de investering aan de impact en het resultaat van hun digitale marketing. Omwille van de macro-economische & geopolitieke context zal er in 2023 nog meer druk komen te staan op het verhogen van marketing efficiëntie.

The final gap between marketing spending & performance

Internationaal onderzoek (bronnen zie onder), maar ook onze eigen jaarlijkse survey, toont aan dat heel wat marketeers en zaakvoerders van het nog steeds bijzonder moeilijk hebben met het linken hun marketingbudget aan de impact en het resultaat van hun digitale marketing. Omwille van de macro-economische & geopolitieke context zal er in 2023 nog meer druk komen te staan op het verhogen van marketing efficiëntie.

3 redenen voor marketing-performance-inefficiëntie

Het belang van digital in de organisatie

Digitale marketing is vandaag nog al te vaak een randfenomeen binnen de organisatie en wordt nog té weinig geïntegreerd met de kernprocessen van het bedrijf. Vooral bij KMO ligt een aanzienlijk deel van de kennis & know-how inzake digital bij freelancers & agencies. En dat maakt het natuurlijk moeilijk(er) om digitale marketing te integreren.

Gebrekkig analytisch inzicht

De consument ís vandaag digitaal! Elke bedrijfscomponent (sales/productie/HR/customer service/etc.) kan vandaag heel wat interessante informatie halen uit de data die de consument genereert in die digitale wereld. Maar dit kan natuurlijk enkel op voorwaarde dat die data op correct, volledig en pro-actief verzameld en beschikbaar wordt gesteld. En daar wringt het schoentje: marketing teams hebben dikwijls nog een hele weg af te leggen op vlak van data analytics, interpretatie en rapportering. Bovendien maakt de toenemende technologische complexiteit het elke marketeer moeilijk voortdurend up-to-date te zijn.

Complexere customer journeys

Niet alleen technologie, maar ook consumentengedrag wordt steeds complexer en dus moeilijker om inzichtelijk te maken en te vertalen naar data waarop concrete acties mogelijk zijn. De consument gebruikt talloze apps, sociale platformen, blogs, websites, marktplaatsen, etc. wat het uitdagend maakt om een heldere customer journey in kaart te brengen. Ook de strenger wordende regelgeving rond privacy draagt hier zeker niet aan bij. Het steeds beperkter worden van third-party data zal de rijkdom aan kwalitatieve en relevante data nog doen afnemen.

3 redenen voor marketing-performance-inefficiëntie

Het belang van digital in de organisatie

Digitale marketing is vandaag nog al te vaak een randfenomeen binnen de organisatie en wordt nog té weinig geïntegreerd met de kernprocessen van het bedrijf. Vooral bij KMO ligt een aanzienlijk deel van de kennis & know-how inzake digital bij freelancers & agencies. En dat maakt het natuurlijk moeilijk(er) om digitale marketing te integreren.

Gebrekkig analytisch inzicht

De consument ís vandaag digitaal! Elke bedrijfscomponent (sales/productie/HR/customer service/etc.) kan vandaag heel wat interessante informatie halen uit de data die de consument genereert in die digitale wereld. Maar dit kan natuurlijk enkel op voorwaarde dat die data op correct, volledig en pro-actief verzameld en beschikbaar wordt gesteld. En daar wringt het schoentje: marketing teams hebben dikwijls nog een hele weg af te leggen op vlak van data analytics, interpretatie en rapportering. Bovendien maakt de toenemende technologische complexiteit het elke marketeer moeilijk voortdurend up-to-date te zijn.

Complexere customer journeys

Niet alleen technologie, maar ook consumentengedrag wordt steeds complexer en dus moeilijker om inzichtelijk te maken en te vertalen naar data waarop concrete acties mogelijk zijn. De consument gebruikt talloze apps, sociale platformen, blogs, websites, marktplaatsen, etc. wat het uitdagend maakt om een heldere customer journey in kaart te brengen. Ook de strenger wordende regelgeving rond privacy draagt hier zeker niet aan bij. Het steeds beperkter worden van third-party data zal de rijkdom aan kwalitatieve en relevante data nog doen afnemen.

Is ondernemend Vlaanderen klaar voor de digitale uitdagingen van 2023?

In onze jaarlijkse survey peilen we bij ondernemend Vlaanderen hoe het gesteld staat met de voorbereiding van hun marketingplan en in welke mate ze inspelen bij het opstellen van hun marketingbudget op de toekomstige trends en huidige evoluties.

Meer dan 50 ondernemers en marketeers vulden onze survey in: 70% van de respondenten is werkzaam in een KMO, 12% in een startup en 10% in een grotere organisatie. De survey liep van 1 september tot en met 30 november 2022.

Bij de vraagstelling maakten we soms een onderscheid tussen de respondent als persoon en de respondent als onderneming of organisatie. Zo geeft 80% van de respondenten aan zelf onvoldoende of matig voorbereid te zijn op de digitale uitdagingen van 2023. Binnen de grotere organisaties is dit slechts 50%. Toch stelt meer dan 90% van alle respondenten actief tijd te spenderen aan het opvolgen én begrijpen van de digitale trends & evoluties. We zouden dus kunnen stellen dat er veel wordt gelezen, maar daaruit weinig concrete actie uit voortvloeit.

Wanneer we polsen of de onderneming, de organisatie of het team (dus niet de respondent zelf) klaar is voor de digitale uitdagingen van de toekomst geeft toch 70% duidelijk aan van wel. Er lijkt dus een grote discrepantie te bestaan tussen de inschatting of actieve betrokkenheid van zichzelf en die van de organisatie.

Return on investment

Opvallend is toch dat nog steeds 75% aangeeft onvoldoende of helemaal niet te weten welke impact de digitale marketinginspanningen genereren op het bedrijfsresultaat. Binnen die 75% geeft de meerderheid aan wel te meten, maar onvoldoende of niet grondig genoeg. Eenzelfde observatie blijkt uit internationaal onderzoek, al ligt het percentage daar wel lager en blijkt de adaptatie van ROAS-calculatie, analytics tools & dashboarding hoger.

60% van de respondenten vindt dat hun investeringen in digitale marketing onvoldoende opbrengen. Bij KMO gaat dit zelfs richting 70%. Minder dan 50% geeft aan volgend jaar meer in digitale marketing te zullen investeren. En dit is in contrast met voorspellingen uit internationaal onderzoek: een studie van Harvard Business Review geeft aan dat bedrijven hun investering in digital volgend jaar met 16% zullen doen stijgen. Mogelijks heeft politieke instabiliteit, hoge inflatie, economische onzekerheid en de nakende loonindexatie het sentiment in Vlaanderen zodanig gedrukt en leidt dit tot een eerder conservatieve budgettaire planning.

Wanneer we polsen naar het gebruik van GA4 geeft meer dan 50% aan nog geen gebruik te maken van GA4. Bij 40% van de respondenten werd GA4 nog niet geconfigureerd. Wetende dat GA4 vanaf juni 2023 de huidige Google Analytics zal vervangen baart dit toch zorgen en wijst dit er toch op dat heel wat organisaties te weinig bezig zijn met het meten en opvolgen van hun digitale performantie.

Customer centricity

De consument (B2B, B2C, B2B2C) verwacht een hogere mate van personalisatie, persoonlijk contact, 24/7 snelle respons en volledige transparantie over product, prijs en dienstverlening. Consumentenonderzoek van Harvard Business Review in 2021 leert ons dat 81% van de hedendaagse consument liever zichzelf behelpt bij het zoeken van informatie in plaats van tijd te verliezen met het contacteren van een bedrijf, formuleren van een vraag en wachten op een antwoord. U bewijst er uw klanten en prospecten dus een dienst mee wanneer u kwalitatieve en relevante informatie op een gebruiksvriendelijke wijze aanbiedt: content as a service!

70% van de respondenten is nog niet actief bezig met het aanbieden en organiseren van content in bijvoorbeeld een online helpcenter. Toch geeft meer dan 50% aan real-time messaging tools te gebruiken zoals Whatsapp, chat, etc. om met hun doelgroep te communiceren. En desondanks klantenfeedback, testimonials & reviews al ruime tijd in elke marketingboek of cursus staan ingeschreven geeft bijna 50% van de respondenten aan geen gebruik te maken van neutrale, externe review-platformen zoals Trustpilot, Google reviews, etc. Lees zeker ook even ons dossier over leadgeneratie.

Marketing 3.whatever

Influencer marketing blijft toch een kleiner broertje of zusje in de marketingmix: zowel bij KMO als grotere organisaties geeft meer dan 90% aan geen gebruik te maken van influencers of bloggers om de doelgroep te bereiken. Toch vormt influencer marketing volgens heel wat marketeers hét instrument om in 2023 de doelgroep aan te spreken. Bij startups merken we toch ietwat grotere interesse in influencer marketing: 20% geeft aan bloggers of influencers in de toekomst te inschakelen.

Een aanzienlijk deel van marketing efficiëntie en performantie wordt bepaald door de kwaliteit van de creatie van de marketing assets (banners, video, copy, etc.). De helft van alle respondenten geeft zelf aan dat hun visuele communicatie te weinig creatief en professioneel is uitgewerkt. 40% stelt wel hierin de nodige stappen tot verbetering te ondernemen. Positief is dan weer wel dat 65% van de respondenten aangeeft vandaag al video te gebruiken in hun marketingmix.

Wanneer we polsen naar ietwat technische(re) aspecten van digitale marketing zoals de kennis en toepassing van core web vitals geeft slechts 33% aan hiervan op de hoogte te zijn. 23% geeft aan hier actief op te werken.

Wat leren we hier nu uit?

We kunnen niet stellen dat ondernemend Vlaanderen er volledig klaar voor is! Eén en ander zal te maken hebben met de periode en dus context waarin deze survey werd afgenomen. Onze survey toont aan dat de wil, het besef en de kennis er eigenlijk wel zijn… maar dat het vooral ontbreekt aan concrete actie! Toch zijn de stappen niet zo moeilijk:

– Zorg ervoor dat Google Analytics én GA4 correct en volledig geconfigureerd zijn

– Vertaal uw strategische objectieven naar kraakheldere metrics & KPI

– Zorg voor een dashboard (bv. Google Datastudio) waarin u uw metrics & KPI 24/7 rapporteert

– Ontwikkel een eerste R.O.A.S.-calculatie (return on ad spend): hoeveel mag een sale of lead maximaal kosten aan marketing om nog rendabel te zijn?

– Challenge al uw marketing-stakeholders (intern & extern) op basis van uw metrics & KPI maar ook de R.O.A.S.-calculatie: welke acties stellen zij voor om uw KPI positief te beïnvloeden binnen de vooropgestelde R.O.A.S?

Wat leren we hier nu uit?

We kunnen niet stellen dat ondernemend Vlaanderen er volledig klaar voor is! Eén en ander zal te maken hebben met de periode en dus context waarin deze survey werd afgenomen. Onze survey toont aan dat de wil, het besef en de kennis er eigenlijk wel zijn… maar dat het vooral ontbreekt aan concrete actie! Toch zijn de stappen niet zo moeilijk:

– Zorg ervoor dat Google Analytics én GA4 correct en volledig geconfigureerd zijn

– Vertaal uw strategische objectieven naar kraakheldere metrics & KPI

– Zorg voor een dashboard (bv. Google Datastudio) waarin u uw metrics & KPI 24/7 rapporteert

– Ontwikkel een eerste R.O.A.S.-calculatie (return on ad spend): hoeveel mag een sale of lead maximaal kosten aan marketing om nog rendabel te zijn?

– Challenge al uw marketing-stakeholders (intern & extern) op basis van uw metrics & KPI maar ook de R.O.A.S.-calculatie: welke acties stellen zij voor om uw KPI positief te beïnvloeden binnen de vooropgestelde R.O.A.S?

Ontdek onze andere dossiers

Over dit artikel

De auteur

Dit artikel werd geschreven door Alexander Schmitt, oprichter en senior digital manager van Authority. U kan Alexander vrijblijvend contacteren op alexander.schmitt@authority.biz.

Publicatiedatum: 05/12/2022

Bronvermelding:

Closing the Gap Between Digital Marketing Spending and Performance
2023 Digital Marketing Trends To Take Advantage Of Now
Seven Marketing Trends Small Business Owners Need For 2023

Op de hoogte blijven van nieuwe dossiers?

Schrijf u gerust in op onze mailinglijst en we brengen u op de hoogte wanneer we een nieuw dossier publiceren. U kan zich uiteraard ten allen tijde uitschrijven.